“Een corporatie doet heel veel los van de verhuur. Het gaat ook om betaalbaarheid, duurzaamheid, innovatie, leefbaarheid. Iedereen moet prettig kunnen wonen, wat kunnen we daaraan doen? “

Juliet is trainee bij Meer Wonen (Roelofarendsveen) en Ons Doel (Leiden). Ze heeft een achtergrond in Media en Entertainment Management en heeft voor verschillende televisieprogramma’s en evenementen gewerkt. Ze is doorgegaan in marketingcommunicatie gericht op loyaliteit. Uiteindelijk miste ze het maatschappelijke. De mediawereld is erg gericht op entertainment en vermaak. Echt wat voor mensen kunnen doen vond ze daar niet altijd in terug. Juliet’s ouders hebben allebei bij woningcorporaties gewerkt. Toen haar moeder vroeg de vacature van het traineeship rond te sturen zag ze dat het om veel meer ging dan alleen vastgoed en dat allerlei studieachtergronden passen dus meldde ze zichzelf aan.

Collega bestuurders Peter Hoogvliet en Christoffel Klap nemen deel aan het MKW traineeprogramma. Zij vormen samen de werkgevers van Juliet.

Waarom heb je voor dit traineeship gekozen?

Het is maatschappelijk gericht en een mooie opstap in deze sector. Ik heb van mijn ouders het belang van goed wonen meegekregen. Ik zie om me heen dat mensen heel lang bezig zijn om een woning te vinden en tussen wal en schip raken. Een goede woning is waar iedereen recht op heeft.

Wat heeft je verrast in dit traineeship?

Dat een corporatie heel veel doet los van de verhuur. Het gaat ook om betaalbaarheid, duurzaamheid, innovatie, leefbaarheid. Iedereen moet prettig kunnen wonen, wat kunnen we daaraan doen? Het is een hele opgave die er ligt, dat heeft me wel verbaasd, wat er allemaal bij komt kijken. De grens verleggen, tot hoever ga je, wat is je rol? Er wordt echt met een goed hart gewerkt, bijvoorbeeld bij een project voor jongeren met een palliatieve aandoening waardoor ze 24-uurs zorg kunnen krijgen en zelfstandig kunnen wonen in het centrum van Leiden, dit heeft financieel veel gekost maar draagt voor de bewoners zoveel bij.

Kan je me iets vertellen over je opdrachten?

Bij MeerWonen werk ik veel aan leefbaarheid projecten zoals kijken naar de mogelijkheid van basistuinen waarbij huurders een tuin krijgen aangelegd door de corporatie. Ik kijk samen met een collega hoe dit werkt en hoe het zit met de participatie in de wijk, wat vinden bewoners belangrijk aan een tuin? Hoe kunnen mensen elkaar helpen hierbij? Ook werk ik mee aan een nieuwe bestemming voor de recreatieruimte in een complex; kunnen wij deze beter benutten, welke partijen hebben interesse, hoe worden de kosten gedekt? De gemeente en een zorgpartij zouden er eventueel gebruik van kunnen gaan maken.

Bij Ons Doel werk ik aan een energiearmoede project, wat kunnen wij doen in het kader van energiearmoede als corporatie? Wat willen we doen, wat doen we al? We zijn bezig met het uitfaseren van EFG-labels, we hebben een luisterpanel waarin van huurders aan het woord komen, we hebben energiecoaches opgeleid, ook intern, om de wijken in te gaan. Ik heb hierbij ook contact met de gemeente, zorgpartijen en andere externe partijen. Hoe bereiken wij de onbereikbare en hoe gaan we over op actie?

Welke verschillen merk je tussen de twee corporaties?

De indeling van de afdelingen en het verdelen van de functies. De ene corporatie huurt meer mensen extern in, bijvoorbeeld voor reparaties. Er is ook een verschil tussen de huurders, bij een corporatie met woningen in de stad heb je een andere mentaliteit dan bij een corporatie met bezit in dorpen. Bij de ene corporatie ga ik meer de wijk in en werk ik meer met huurders waardoor ik beter weet wat er zich afspeelt.

Hoe zijn de trainingsdagen?

Erg leuk, de ambachtsdagen worden vaak gegeven door externe sprekers met heel veel kennis en enthousiasme. Je leert hoe een corporatie in elkaar zit. Zeker omdat ik die achtergrond niet heb is dat belangrijk. Je denkt ook veel na over je eigen ontwikkeling; wat zijn nou echt je doelen? Even op de rem trappen, wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Het is goed om daarbij stil te zijn want dan groei je.

Wat vind je uitdagend aan het traineeship?

Het is hoe uitdagend je het zelf maakt, er zijn veel dingen die ik nog nooit heb gedaan, dat vind ik leuke uitdagingen. Ik ben vanuit de media gewend snel door dingen heen te gaan en met weinig tijd en veel deadlines te werken, in deze sector moet je veel meer (participatie) trajecten langs.

Hoe is het om bij twee corporaties tegelijk te werken?

Dat is wel een uitdaging, twee organisaties leren kennen, twee culturen, het leuke is dat je kan vergelijken, en uitwisselen. Dit geeft ook inzicht in wat goed bij me past of juist niet. Soms loopt het een beetje door elkaar heen, je vindt daar wel een balans in. Beide corporaties zijn hier ook erg flexibel met de verdeling van de tijd.

Hoe is het om met je bestuurders samen te werken?

De inhoudelijke projecten bespreek ik met mijn manager. Met de bestuurders bespreek ik maandelijks hoe ik processen vind gaan en waarom ik bepaalde keuzes maak, vanuit welke motivatie. Daarbuiten kan ik altijd even binnenlopen. Die drempel voelt laag en makkelijk omdat ze ook meedoen aan trainingsdagen, ze zijn zelf ook gemotiveerd, je deelt persoonlijke dingen tijdens de trainingsdagen.

Als jij nu bestuurder was, wat zou je doen?

We willen allemaal bouwen, er moet gebouwd worden, maar er is weinig plek, ik zou me richten op rennovatie en circulariteit, hoe kan je het duurzaamste renoveren? Het lijkt me interessant om als bestuurder te kijken naar de balans van wel betaalbaar, maar niet ten koste van het milieu. En leefbaarheid vind ik heel belangrijk, je kan een goed huis hebben maar niet in een prettige buurt wonen, het gaat om de balans.

Waar zie je jezelf werken na het traineeship?

In de corporatiesector denk ik, op de afdeling wonen, sociaal beheer of leefbaarheid, dat vind ik nu interessante afdelingen.

Wat geef je de corporatiesector mee?

De waarde van dit soort traineeships, ik heb een andere keuze qua opleiding gemaakt, maar ik krijg nu wel de kans om alsnog de corporatiesector te leren kennen en er te werken. Dat vooral blijven doen, je open blijven stellen voor andere ideeën, een andere blik, anders hoeft niet eng te zijn, dat geef ik mee.

Meer Wonen, 3400 vhe in de gemeenten Oegstgeest en Kaag en Braassem

Ons Doel, 2800 vhe in de gemeente Leiden

Het MKW traineeprogramma is ontwikkeld samen met en wordt uitgevoerd door de makers van Talent in Huis.

In het MKW traineeprogramma stappen zowel trainees als directeur-bestuurders in een opleidingsprogramma.