Beste MKW’ers, beste collega’s, bij het opstellen van dit jaarverslag blijkt maar weer eens dat er ongemerkt veel werk is verzet. Wat daarbij opvalt is dat alle bestuursleden en een aantal leden hierin een proactieve rol oppakken. Dankzij onze actieve houding wordt de rol van het MKW Platform op meerdere niveaus herkend en erkend. Dat maakt mij trots.

In dit jaarverslag vertellen wij over onze initiatieven en activiteiten en leggen wij financiële verantwoording af over het jaar 2022.

Op dit moment actualiseren we als bestuur het jaarplan 2023 e.v. Daarbij beoordelen we of de drie pijlers nog actueel zijn of dat deze op onderdelen aanpassing behoeven. Tijdens de Directeurendag van voorjaar 2023 hebben we ze ook kort benoemd:

  • Ontmoeting faciliteren
  • Samenwerken en kennisdelen
  • Proactieve stem en kennisdelen

Voor nu veel leesplezier en heb je na het lezen vragen of heb je andere suggesties? We horen het graag: mkw@aedes.nl

Mede namens het bestuur en haar secretaris,

Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Bram Lipsch, Jaap Huibers, Michiel Sluijsmans, Petra van der Wier, Erna Mobach, Lilian van Zandbrink,

Hendrik Hoogenkamp – voorzitter MKW Platform

April 2023

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2022-def-april-2023-klein.pdf”]