Verboden toegang asbest_2De vondst van asbest op het Utrechtse Kanaleneiland leidde afgelopen zomer tot een grootscheepse evacuatie van bewoners en nationale ophef. In december verschenen de onderzoeksrapporten van het Crisis Onderzoeks Team (COT) en dat van de Commissie Janssen. Beide rapporten komen tot de conclusie dat met name de communicatie met bewoners en de samenwerking tussen de corporatie en de gemeentelijke crisisorganisatie, niet goed verlopen is.

In de bijeenkomst die Aedes op 16 januari organiseert gaan we in op de lessen die de corporatiesector hieruit kan leren.
Hoe kunnen we in de toekomst een dergelijke crisis voorkomen? En waarom werd deze asbestaffaire een crisis, terwijl veel andere calamiteiten de landelijke media niet halen?

Met de toegezegde medewerking van mevrouw M. Hoezen (directeur Financiën Mitros), De heer G. Isabella (Locoburgemeester gemeente Utrecht), de heer R. Rotscheid, (voormalig directeur-bestuurder Mitros), de heer M. Zanoni, (directeur COT) en Sigrid Hoekstra (directeur Wonen WoonFriesland)

De bijeenkomst vindt plaats op 16 januari 2013 van 14.00 uur tot 16.00 uur in Hotel Midland Utrecht