MKW Platform Aedes publicatie Wij zijn trots_200X150
Sinds eind november is het magazine ook online te bekijken. Een aantal van u heeft zelfs het magazine gepubliceerd op eigen website en zodoende het gevoel van Trots verder gedeeld en bevestigd. Waarvoor dank!

Dertig trotse verhalen
In dit online magazine leest u in korte beschouwingen over de trots van collega’s van MKW-corporaties in het land: over de slimme scheiding van zorg en wonen; over een multifunctioneel centrum in een klein dorp; duurzame en energieneutrale woningen; een hospice dat draait op vrijwilligers; een ‘huiskamer’ voor buurtbewoners; een Kulturhus. 
 
Corporaties die meer doen voor hun omgeving
Kortom, bijna dertig verhalen die een enorme trots uitstralen en die vertellen over de belangrijke taken die de kleine en middelgrote corporaties in hun sociale omgeving oppakken. Uw en hun werk mag gezien en gelezen worden.

Print en online Wij zijn Trots
Gedrukte exemplaren van Wij zijn trots 2012 zijn tegen kostprijs na te bestellen bij Lilian van Zandbrink en wanneer u het online magazine ook wilt ‘embedden’ (wilt incorporeren) op uw website dan kunt u de handleiding daarvoor opvragen bij Lilian van Zandbrink