Het bestuur van het MKW Platform heeft de afgelopen weken, in samenspraak met NVBW en Aedes actief van zich laten horen en stelling genomen tegen de gevolgen van het Regeerakkoord en de consequenties van de Wet Normering Topinkomens. Kort gezegd, komt het erop neer dat we als MKW Platform verbolgen zijn.

Beloningsnorm en verhuurderheffing
Met name de nieuwe beloningsnorm maar ook de verhuurderheffing (die 20 november 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen) hebben schrijnende gevolgen voor het functioneren van corporaties tot 6.000 Vhe in de branche en daarmee voor het behoud van de sociale huisvesting.

Investeringscapaciteit en betaalbaar wonen
Daarbij heeft het MKW bestuur grote zorg over de investeringscapaciteit van corporaties en de gevolgen daarvan voor de bouwsector en de betaalbaarheid van het wonen.

E-mails aan MKW-leden en brieven aan NVBW en minister Blok
In een aantal e-mails zijn MKW-leden geïnformeerd over de standpunten van het MKW-bestuur en in een tweetal afzonderlijke brieven aan respectievelijk het NVBW en minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst zijn deze standpunten expliciet kenbaar gemaakt en is te kennen gegeven dat het MKW bestuur dit onaanvaardbaar vindt.

Een korte chronologie van ondernomen acties:

Brief aan minister Stef Blok

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2012-12-14-9-brief-aan-minister-blok.pdf”]

In de eerst volgende vergadering van 16 januari 2013 onderzoekt het NVBW welke aanpak voor alle leden gemiddeld het hoogst verwacht effect heeft.

Op 18 december stemde de Eerste Kamer over de Verhuurdersheffing en op 19 en 20 december wordt in de Tweede Kamer de begroting Wonen en Rijksdienst besproken. De actuele uitkomsten daarvan leest u op www.tweedekamer.nl of op www.aedesnet.nl

Uit de reacties die we van u ontvingen blijkt uw grote betrokkenheid en tevredenheid over de standpuntinname van het MKW en de ondernomen acties, hoewel hier en daar ook zeker scepsis heerst over het te verwachten resultaat.

Tenslotte tonen zowel de minister als de politiek zich tot nu toe onwrikbaar.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan leest u die op deze site of ontvangt u een MKW-ledenmail.