HuuralarmOp internet is onder deze naam een online petitie actie gestart waarin huurders, woningzoekenden en verhuurders van Nederland worden opgeroepen in actie te komen tegen de voorgenomen Kabinetsplannen. “De plannen van Rutte 2 helpen de huursector om zeep. De huren gaan stijgen, het puntenstelsel wordt afgeschaft, en er komt een heffing die het verhuurders onmogelijk maakt om nog te investeren.

Teken de petitie
Teken de petitie die oproept op om huren betaalbaar te houden.