Op 7 februari 2013 komt het bestuur van het MKW Platform bijeen voor overleg en de jaarlijkse brainstorm waarin wordt nagedacht over en gezocht naar passende vormen en activiteiten voor optimale belangenbehartiging en contact met u als MKW–lid.

Suggesties en wensen
Wanneer er zaken zijn die wat u betreft bekend moeten zijn of aandacht vragen van het bestuur, laat het dan weten. Suggesties en wensen kunt u mailen aan Lilian van Zandbrink