Het MKW-bestuur beraadt zich op zijn standpunt en over eventueel te ondernemen acties naar aanleiding van nieuwe beloningsnorm voor bestuurders van MKW-corporaties en voorgenomen Verhuurderheffing. Vandaag ontvingen alle MKW leden een brief van het bestuur.