Duiding geven aan vermogen

Omdat corporaties een beleid voeren dat afwijkt van marktpartijen is het van belang om duiding te geven aan de omvang en de kwaliteit van het eigen vermogen in bijvoorbeeld het bestuursverslag.

Maatschappelijk rendement eenvoudig zichtbaar maken

Maatschappelijk rendement kunnen we in onze jaarverslagen eenvoudig zichtbaar maken met de analysetool marktwaarde.

Sinds verslagjaar 2016 waarderen corporaties hun vastgoedportefeuille in de jaarrekening tegen marktwaarde. Dit resulteert in een hoog eigen vermogen dat uitgelegd kan worden als vrij inzetbaar vermogen.

De marktwaarde waardering gaat uit van de uitgangspunten van marktconforme exploitatiekasstromen en marktconforme vastgoedtransacties. Hiermee wordt beoogd dat corporaties zich kunnen meten aan commerciële vastgoedbeheerders.

Van marktwaarde naar beleidswaarde

Dit kan relatief eenvoudig en begrijpelijk zichtbaar worden gemaakt door marktwaarde te herrekenen naar de beleidswaarde. De beleidswaarde is de nieuwe waarde die door Aw en WSW gebruikt gaat worden voor de beoordeling van de financiële positie van corporaties.

Analysetool

Om de duiding van de marktwaarde en het eigen vermogen te faciliteren is er een analysetool gemaakt die de waarde van de vastgoedportefeuille analyseert en kwaliteit van het eigen vermogen van de corporatie zichtbaar maakt.

Door slechts acht cijfers van uw corporatie in de analysetool in te voeren krijgt en de onderstaande grafieken van uw corporaties direct beschikbaar.

MKW Kenniswebsite

Deze analysetool is te vinden op de MKW Kenniswebsite

Zie: Financiën -> Marktwaardering -> Overige marktwaardering.

MKW Kenniswebsite: uitsluitend voor leden

De MKW Kenniswebsite is alleen toegankelijk voor MKW leden. Bedoeld om onderling best practices te delen.

In veel gevallen heeft één van je collega’s namelijk al een format, een document, een voorbeeld opgesteld. En dan is het wel heel prettig om daar gebruik van te kunnen maken.

En andersom: wat heb jij mogelijk voorhanden aan kennis waar een collega mee geholpen is?

Samen sterk.

Hoe kom ik daar?

We stuurden onze leden daarover op 23 januari jl. een mail met alle benodigde informatie.

Deze mail niet ontvangen of de toegangcodes niet meer in beeld? Dat kan verholpen worden!

Stuur een mailtje aan mkw@aedes.nl en we helpen u met plezier op weg.