• Wat: Kennissessie MKW corporaties inzake P&O kengetallen
  • Wanneer: Dinsdagmiddag 12 juni 2018, 13.30-16.00 uur
  • Waar: locatie omgeving Utrecht
  • Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor directeur-bestuurders. MT leden zijn natuurlijk ook welkom.
  • PE-punten: voor de bijeenkomst gelden 2,5 PE-punt.
  • Aanmelden voor de kennissessie kan met behulp van de link die we jullie op 1 mei jl. per mail toestuurden.

Kennissessie P&O kengetallen: vergroten inzicht

Aedes Werkgeverszaken organiseert dit voorjaar de pilot Aedes P&O-kengetallen. Doel is om meer inzicht te krijgen in feiten en cijfers van werknemers bij woningcorporaties. Zodat corporaties zich op dit gebied verder kunnen ontwikkelen.

Op basis van de uitkomsten en suggesties van de pilot, verfijnt Aedes de P&O-kengetallen. Het is de bedoeling om de pilot op termijn verder te ontwikkelen tot een kwalitatieve en integrale analyse gekoppeld aan bedrijfsresultaten.

Voor MKW corporaties wordt op dinsdagmiddag 12 juni a.s. een aparte kennissessie georganiseerd. (zie Deelname.)

Doel en opzet kennissessies: leren van elkaar

Het doel van de kennissessies is om op basis de uitkomsten van Aedes P&O-kengetallen samen verschillen te verklaren en te leren van elkaar.
Onderwerpen zijn o.a. omvang van de organisatie, inrichting functiehuis, werknemers en verzuim. Het gaat in de sessies vooral om het bepalen van de onderliggende oorzaken voor verschillen en mogelijkheden voor sturing/ verbetering. Delen van kennis en leren van elkaar is de essentie van deze sessie.

Dus heb je ergens angst dat je organisatie het niet gaat redden. Ben je het grijs verzuim zat en vraag je je af wat je er aan kunt doen. Of wil je weten hoe je je organisatie echt om kunt gooien. En welke de tools  je daarvoor nodig hebt? Collega’s helpen je door het zware weer.

Deelname

Let op! Gezien de aard van de kennissessies is het aan te raden dat u(w corporatie) de vragenlijst Aedes P&O-kengetallen heeft ingevuld. Dit laatste is nog mogelijk tot 4 mei a.s.: via deze link.

(Er volgt een registratiescherm -klik op Nieuwe bezoekers, aanmelden-  en daarna kunt u starten met de vragenlijst.)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vragenlijst in te vullen, dan heten wij u ook van harte welkom tijdens de kennissessie. Wel vragen wij u dus nadrukkelijk om inbreng in de discussie over de vraagstukken binnen uw eigen organisatie.

Let op!

Gezien de aard van de kennissessies is het aan te raden dat u(w corporatie) de vragenlijst Aedes P&O-kengetallen heeft ingevuld. Dit laatste is nog mogelijk tot 4 mei a.s.: via deze link.

(Er volgt een registratiescherm -klik op Nieuwe bezoekers, aanmelden-  en daarna kunt u starten met de vragenlijst.)

Heeft u vragen?

Aanspreekpunt bij Aedes is Nathalie van Dalen, projectleider P&O-kengetallen, n.vandalen@aedes.nl

AnalitiQs voert het onderzoek naar P&O-kengetallen namens Aedes uit. En zal ook bij de kennissessie aanwezig zijn.

Uiterlijk een week voorafgaand aan de kennissessie ontvangt u een bevestiging met het programma, locatie en routebeschrijving.