Marinus Kempe

Marinus Kempe

Op 2 april heeft Marinus Kempe als voorzitter van het MKW Platform gesproken met Eerste Kamerlid Roel Kuiper van de ChristenUnie en zijn fractiegenoot Carola Schouten Tweede Kamerlid, over de gevolgen van de verhuurderheffing.

Vanuit eigen ervaring als directeur-bestuurder van De Kernen kon Marinus Kempe beiden, onderbouwd met feiten en cijfers, aantonen dat nieuwbouwprojecten noodgedwongen worden afgeblazen omdat kasstroom ontwikkelingen als gevolg van de heffing, financiering onmogelijk maakt en leidt tot gedwongen ontslagen.

Hij rekende de CU-vertegenwoordigers voor dat de BTW die niet wordt afgedragen door het afblazen van projecten, meer bedraagt dan hetgeen hij aan heffing zo moeten betalen. Kortom, de netto opbrengst van de heffing voor de schatkist is dus veel lager dan wanneer geïnvesteerd zou kunnen worden in nieuwbouw.

Roel Kuiper en Carola Schouten erkennen dat verhuurderheffing heffing zware aanslag is voor corporaties, maar vinden het alles afwegende wel redelijk om dat in deze uitzonderlijke tijden te vragen en omdat met efficiencyverbeteringen bij corporaties de pijn aanmerkelijk kan worden verzacht. Ze wijzen er bovendien op dat corporaties als gevolg van heffing financieel weliswaar door een dal gaan, maar dat op termijn herstel zal optreden.

Overzicht problemen uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging
Kuiper en Schouten noemden dat zij zeer geïnteresseerd zijn in de voorkomende uitvoeringsproblemen van de Belastingdienst bij het opvragen van gegevens in verband met inkomensafhankelijke huurverhoging. Afgesproken is dat het MKW Platform samen met Alexander Luijten, Public Affairs bij Aedes, op korte termijn een overzicht maakt van voorkomende problemen en die beschikbaar stelt aan de beide politici.

Roel Kuiper Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl

Roel Kuiper Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl

Carola Schouten Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl

Carola Schouten Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl

U kunt uw reactie hieronder plaatsen. Uw eerste bericht zal vertraagd verschijnen door onze spamcontrole. Uw volgende berichten worden sneller toegestaan.