Crisiscommunicatie_2

Het thema van de MKW Directeurendag in april 2013 is crisiscommunicatie. Als bestuurders van een woningcorporatie staan we soms gewenst óf ongewenst in een bijzondere belangstelling van bijvoorbeeld de media.

Asbest, ongevallen en meer probleemsituaties
Of het nu gaat over asbestproblematiek, ongevallen op bouwprojecten of sociaal maatschappelijke probleemsituaties, soms vraagt de omgeving of het probleem om het snel en adequaat handelen van de bestuurder. Zeker bij MKW-corporaties is er vaak geen omvangrijke communicatie staf die je daarbij ondersteunt. Je staat vaak – of u wilt of niet – zelf in de arena.

Reputatiemanagement en crisiscommunicatie
Wat hebben we geleerd van de problemen die ontstonden na de vondst van asbest in de woningen van Mitros? Reputatiemanagement en crisiscommunicatie staan centraal tijdens de MKW Directeurendag op 16 mei. U hoort meer over ‘maatschappelijk krediet’ en kan via een ‘quickscan’ zien of uw organisatie ‘crisisproof’ is.

  • Meld u aan voor de MKW Directeurendag. Ruim 30 collega’s gingen u al voor!
Inn Style Maarssen Kom naar Inn Style Maarssen
Donderdag 16 mei 2013
Inloop vanaf 12.45 uur
Aanvang 13.00
Einde programma 18.00
Facultatief diner 18.00-20.00
Locatie: Inn Style, Maarssen

Programma
(Begin- en eindtijd staan vast. Overige tijden programma onder voorbehoud.)

12.45 Inloop

13.00 Opening en duiding thema

13.15 Reputatiemanagement; het Aedes reputatietraject.
Toelichting door Ron van der Jagt, partner bij de Reputatiegroep. Hij is gespecialiseerd in het verbinden van strategie, leiderschap, communicatie en reputatie.
Van der Jagt: “Reputatiemanagement draait steeds meer om ‘maatschappelijk krediet’: om het verdienen van legitimiteit en vertrouwen met verantwoord gedrag. En het belang van communicatie neemt door de crisis alleen maar toe.”

14.15 Crisiscommunicatie voor woningcorporaties, deel 1: theorie.
Waarin onder andere ingegaan wordt op: hoe voorkom je dat een incident uit de hand loopt en een crisis wordt?
Toelichting door Luc Dietz, oprichter van communicatie adviesbureau Dietz. Luc Dietz werkt onder meer voor bouwers, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Hij treedt op als klankbord voor directies en bestuurders, als woordvoerder in crisissituaties en als lobbyist voor RO-trajecten.
Dietz: “Hoe ingewikkelder de opgave, des te simpeler moet je de oplossing zoeken. Communicatie begint en eindigt eenvoudigweg bij een overtuigende en inspirerende belofte.”

15.00 Pauze

15.30 Crisiscommunicatie voor woningcorporaties, deel 2: praktijk. De Quickscan.
Deze quickscan geeft de corporatie een beeld van in hoeverre de organisatie al of niet ‘crisisproof’ is en waar eventuele hiaten zitten.

17.30 Borrel

18.15 Diner (Facultatief)

20.00 Sluiting

U kunt uw reactie hieronder plaatsen. Uw eerste bericht zal vertraagd verschijnen door onze spamcontrole. Uw volgende berichten worden sneller toegestaan.