MKW Platform Aedes publicatie Wij zijn trots_400X300 De nieuwe Woningwet kreeg in 2012 vorm. Het spreekwoordelijke venijn zat in de staart van 2012 toen de verhuurdersheffing vorm en inhoud kreeg en de financiële consequenties daarvan duidelijk werden. Het venijn zat eveneens in de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daaraan gekoppelde staffel van minister Blok.

Het werd geen gemakkelijk jaar voor de corporaties. Maar we lieten ook met veel trots zien wat we doen voor onze directe omgeving.

Lees het MKW jaarverslag 2012

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-jaarverslag-2012.pdf”]