ADO Den Haag stadionOp donderdag 11 april 2013 worden de belangrijkste resultaten van hét grootste woningmarktonderzoek dat Nederland kent, het Woononderzoek Nederland, gepresenteerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek maakt de ontwikkelingen op de woningmarkt en het gedrag en wensen van kopers, huurders en starters inzichtelijk. Tijdens het WoON congres spreken de Minister voor Wonen en Rijksdienst en andere gezaghebbende experts. Bovendien is er een groot aanbod aan interactieve workshops en is er voldoende gelegenheid om informeel kennis uit te wisselen met vakgenoten.

Noteer dus 11 april alvast in uw agenda! U kunt zich nu alvast aanmelden via de site van wooncongres waar u ook het actuele programma vindt. Deelname is gratis.

Donderdag 11 april 2013
Den Haag
09.30 – 17.00 uur