geldonderdeloepDe komende weken vindt de eerste bijeenkomst van de NVBW-werkgroep nieuwe WNT-staffel plaats. Namens het MKW Platform participeert Hans Vedder in deze werkgroep die de opdracht heeft te zoeken naar alternatieven voor de nieuwe WNT-staffel waarin transparantie een belangrijk issue is.

Loonhuis MKW corporaties, volstrekt gezond!
Hans Vedder: “Na lezing van de voorstellen over de WNT staffel was ik zeer verwonderd over de daarin gedane aannames onder andere dat corporaties en hun bestuurders geen ondernemingsrisico’s dragen en de stelling die Blok poneert dat een ruimhartige inschaling van de bestuurder leidt tot ruimhartige inschaling van het personeel. Dat geldt in ieder geval niet voor de MKW-corporaties, in tegendeel!”

Loongebouw en beloningscode
Het loongebouw voor MKW-corporaties wordt gevormd door een volstrekt normale en gezonde piramide. “In het licht van eerdere discussies rond de beloningscode is het belangrijk dat we dat punt expliciet (blijven) communiceren de komende periode en dat zal ik uiteraard ook inbrengen bij de werkgroep! En daarbij is transparantie uiteraard een belangrijk aspect”, vult Vedder aan.

Overige deelnemers aan de werkgroep WNT-staffel, die onder voorzitterschap staat van Marc Eggermont zijn Arjan Deutekom, Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen en Lambert Greven.

Suggesties en ideeën zijn welkom!
Momenteel wordt de eerste bijeenkomst van de werkgroep voorbereid en wanneer u suggesties heeft voor ideeën die Hans kan inbrengen, dan houdt hij zich aanbevolen!

U kunt uw reactie hieronder plaatsen. Uw eerste bericht zal vertraagd verschijnen door onze spamcontrole. Uw volgende berichten worden sneller toegestaan.