MKW Platform NederlandOp donderdag 7 februari jl. heeft het MKW-bestuur tijdens zijn jaarlijkse brainstorm drie prioritaire thema´s voor 2013 geformuleerd. Tijdens de MKW Directeurendagen 2013 en de Kijk bij elkaar!dag zal hieraan verder vorm en inhoud worden gegeven. Daarnaast wordt via de website en in de nieuwsbrieven van 2013 aandacht besteed aan deze thema´s.

A. Naar nieuwe vormen van samenwerking Externe inspiratie
In het maatschappelijk middenveld is veel in beweging. Aan de ene kant scheiden van wonen en zorg, langer zelfstandig thuis wonen, de transities bij onder ander AWBZ, WMO enzovoorts.

Aan de andere kant ontstaat een groeiend aantal initiatieven ‘van onderop’, die juist de kleinschalige ontwikkeling benadrukken. Een beweging die goed aansluit bij de MKW-identiteit en daarom een onderwerp waarin het MKW Platform onderscheidend kan zijn.

B. Bedrijfsvoering & bedrijfslasten Interne transpiratie
De druk op de bedrijfslasten blijft toenemen en daarom is professioneel opereren een belangrijke uitdaging. Het MKW gaat op zoek naar een effectief bedrijfsvoeringsmodel met aandacht voor o.a. best practises, concrete oplossingen, ondersteuning op bepaalde gezamenlijke thema’s en alternatieve aanpakken. Centraal staat hierbij het leren van en aan elkaar.

C. Leertraject voor directeur-bestuurders Persoonlijke ontwikkeling:
Directeur-bestuurders krijgen het stevig voor de kiezen, terwijl de maatschappelijke waardering daalt (zie ook de effecten van de WNT-staffel). Daarom wil het MKW Platform inzetten op een gezamenlijk leertraject voor bestuurders, toegespitst op de specifieke rol van de bestuurder in een kleine organisatie, die niet alleen bestuurt, maar voor een deel ook uitvoert.