huiskamer van waarder
Elke dag dat u de krant openslaat komt u het onderwerp tegen: “Huisvesting en integratie van vluchtelingen/statushouders”. Ongetwijfeld bent u als corporatiedirecteur ook volop betrokken bij dit onderwerp en mogelijk actief om naast de huisvesting, conform de taakstelling van de gemeente, te zoeken naar andere oplossingen. De woningcorporaties vervullen het huisvestingsvraagstuk, onze kerntaak, vol overgave. Niettemin is ook de bredere integratie van groot belang. Scholing, welzijn, werk en zorg. Op al deze onderdelen liggen kansen, maar ook tal van knelpunten. De opgave stijgt en waarschijnlijk neemt de druk op uw vrijkomende woningaanbod toe.

Leden en hun gasten (lokale stakeholders) zijn van harte welkom tijdens de MKW Directeurendag die plaatsvindt op donderdagmiddag 24 maart 2016. Locatie: Huiskamer van Waarder.
Aanmelden kan door middel van de link die MKW-leden per mail op 16 februari jl. ontvingen.

Huisvesting korte – en lange termijn statushouders, maar zeker ook het belang van verdere integratie. Op deze Directeurendag willen wij stilstaan bij:
• Welke oplossingen zijn er naast huisvesting in de vrijkomende woningvoorraad? Een aantal praktijkvoorbeelden.
• Wat zijn de lange termijnplannen om de groei van grote AZC’s te beperken en zo snel mogelijk kleinschalige oplossingen te bieden? Hoe kijkt u tegen dit vraagstuk aan?
• Wat kan de subsidieregeling (25.000 euro per woning, uitgaande van minimaal 4 statushouders) voor u betekenen?
• De minister heeft een wetsvoorstel ingediend, waarbij de voorrangsregel bij huisvesting niet meer op landelijk niveau wordt bepaald, maar bij de gemeente wordt ondergebracht. Hoe kijkt u hier tegenaan? Wat is uw eventuele lobby naar de gemeente?
• Wat is de rol van de gemeente op gebied van integratie (soms is dat weer uitbesteed)? Wat doet Vluchtelingenwerk? Wat doen andere organisaties? En hoe bent u zelf (liefst) gepositioneerd in de samenwerking hieromtrent?
• Welke rol vindt u passend voor uzelf, kijkend naar de kaders en grenzen van de woningwet? Of ziet u in de woningwet in deze geen absolute grenzen?
• Wat ervaart u zelf in de praktijk als belangrijke knelpunten bij het huisvesten van statushouders? En welke knelpunten ziet u daaromheen/daarna, als we het hebben over de verdere integratie?

Om deze vraagstukken concreet beet te pakken, gaan we op 24 maart deels plenair aan de slag en deels in kleiner groepsverband.

Programma Donderdag 24 maart 2016
12.00u Inloop (Voor een lunch wordt gezorgd.)
13.00u Opening
13.15u Thema
17.00u Afronding
17.30u Borrel
18.00u Diner (Facultatief)
20.00u Sluiting

Locatie: Huiskamer van Waarder
Adres: Prinses Maximalaan 2 3466NC Waarder.

In Waarder gaat het eerste Huis van Alles open op 16 februari. De Huiskamer van Waarder is de plek waar het Huis van Alles verder ontwikkeld gaat worden. In de Huiskamer van Waarder wordt al samen gegeten, is er een relatie met school en wordt er ook aan gewerkt om een goede combinatie met vluchtelingenwerk te maken.