logo wcp nl dicht bij huis kleinLeden van het MKW Platform zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Masterclass Reputatie en communicatie die vanuit het Programma Woningcorporaties Nederland wordt georganiseerd.
Een renovatie die niet volgens planning verloopt, krimp en leegstand of juist wachtlijstproblematiek. Wat te denken van de opvang van een plotseling grotere groep statushouders. Allemaal issues waar een woningcorporatie mee te maken kan krijgen. Regie op deze issues voorkomt reputatieschade en versterkt het beeld dat huurders, stakeholders en het algemeen publiek van de corporatie en de sector hebben. U kunt ook proactief bouwen aan de reputatie van uw corporatie door te investeren in dialoog en profilering.
In deze interactieve masterclass komen de voordelen van het bewust sturen op de beeldvorming aan bod, gaan we in gesprek over dilemma’s en uitdagingen en bespreken we hoe u met gedrag en communicatie gericht aan de reputatie van uw corporatie kunt werken.

Aedes biedt deze masterclass aan in samenwerking met de Reputatiegroep van 9.30 – 14.00 uur op:

* Donderdag 10 maart, bij gastlocatie Nijestee (Groningen)
* Donderdag 24 maart, bij gastlocatie Domus (Roermond)
* Donderdag 14 april, bij gastlocatie Ymere (Amsterdam)
* Donderdag 2 juni, bij gastlocatie Wonen Breburg (Breda)

De masterclass is bij uitstek geschikt om samen met uw communicatieadviseur te volgen. Reputatie is namelijk onlosmakelijk verbonden met leiderschap, strategie en communicatie. Wij adviseren dan ook in duo’s te komen. U kunt voor de masterclass ook PE-punten krijgen (4 PE punten). Inschrijven kan via deze link.

Voor vragen kunt u terecht bij Marcia Sanderse, Programmamanager Woningcorporaties Nederland
Aedes afdeling communicatie. m.sanderse@aedes.nl  06 1250 5604.