Een stad kent geen grenzen, Regionale woningmarkt in 2040 in relatie tot stad en ommeland.Belangrijkste leitmotiv voor deze directeurendag is de vraag: “Hoe kan de woningcorporatie constructief bijdragen aan de regio?” Inloop vanaf 14:30 uur met afsluitende borrel en diner.

Het Oude Station in HoutenHet Oude Station Houten (Philadelphia)
Stationserf 97
3991 KX Houten

Gastsprekers zijn:

Koos Koolstra (Alliantie en Woningstichting Leusden)
Regionale samenwerking corporaties een ‘must’. Of je als corporatie nu wel of niet geloofd in de regionale dimensie van de woningmarkt waarin je functioneert, je hebt elkaar nodig. In heel veel geografische situaties bewegen woonconsumenten zich binnen een straal van zo’n 15 km.

Ruud van de Boom (Brabantse Waard)
De grenzen van de woningmarkt houden niet op bij de geografische grenzen van de corporatie! Ongeacht de verschillen in bijvoorbeeld; grootte, taakopvatting, cultuur, karakter werkgebied, veranderopgave en maatschappelijke problematiek is er volgens mij de noodzaak om vastgoedstrategieën met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen.

Ria Driessen, beleidsadviseur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Het BRU bestaat sinds 1995 als samenwerkingsverband voor en door de negen gemeenten van de regio Utrecht. De stadsregio faciliteert de gemeenten met kennis en bij de onderlinge uitwisseling daarvan. Waar mogelijk stuurt BRU aan op het maken van concrete afspraken tussen gemeenten.

Meld u aan en neem een introducé mee
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen en een van uw regionale stakeholders als introducé mee te nemen. Aanmelden en meer informatie bij Lilian van Zandbrink, netwerkmanager MKW Platform.