Het MKW bestuur is door Albert Kerssies, directeur VTW onlangs geïnformeerd over recent gehouden VTW-ledenraadpleging. Daar komt uit dat de VTW het goed doet (inhoudelijk) maar ook de suggestie om te segmenteren. Bijvoorbeeld specifieke zaken doen en aanbieden voor middelgrote en kleine corporaties.

Voorts merkt VTW dat 80-85% van de woningbouwcorporaties is aangesloten bij de VTW, qua Vhe is dat zelfs 95%. Echter de kleine corporaties (tot 1.000 Vhe) zijn met minder dan 50% lid van VTW. Dat is sowieso een moeilijke bereikbare groep, maar wel een belangrijke groep om aan te laten haken.

Afgesproken is dat Albert Kerssies en Marinus Kempe op basis van deze informatie nader met elkaar in gesprek gaan en dat MKW-bestuursleden met MKW-leden inventariseren wat de redenen en overwegingen kunnen zijn voor bestuurders van kleine corporaties om wel aan te sluiten.