In september heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de BNG en een bestuurslid van het MKW Platform over financiering met en zonder borging. BNG oriënteert zich per corporatie op het verstrekken van ongeborgde leningen. Inmiddels zijn er ongeborgde leningen verschaft, echter niet aan MKW-corporaties. De BNG wil dit wel gaan doen, anticiperend op de DAEB/niet-DAEB scheiding en het afnemend faciliteringsvolume.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/jaar-34-bng-mkw-financiering-borging.pdf”]