h
Jaarlijks, in het voor-en najaar, organiseert het MKW Platform voor haar leden een MKW Directeurendag.

De data voor 2014 zijn reeds bekend, nl donderdag 27 maart en donderdag 30 oktober 2014 .

Te doen gebruikelijk starten we rond lunchtijd, waarbij het inhoudelijke programma tot ca 18u duurt en de dag wordt afgesloten met een facultatief diner tot ca 20u. Introducés zijn welkom.