Interne transpiratie: bedrijfsvoering & bedrijfslasten

Beste leden van het MKW Platform,

U bent van harte uitgenodigd voor de najaars Directeurendag op 31 oktober a.s.

Meld u nu aan. En vermeld er alsjeblieft bij of u deelneemt aan het diner.

Programma
Begin- en eindtijd staan vast. Overige tijden programma onder voorbehoud.

12.30u Inloop

13.00u Opening en duiding thema door Marinus Kempe, voorzitter MKW Platform

13.15u Aftrap door gastspreker Jan van der Moolen

Jan van der Moolen was tot voor kort het gezicht van het CFV en is een van de aanjagers van het CBC. Hij zal inhoudelijk en vrijelijk reflecteren op het onderwerp bedrijfslasten. Alsmede de relatie tussen intern en extern toezicht en de worsteling met het ontwikkelen van normering.

14.00u Presentatie door Jaap Buis en Christiane Hogeweg, Aedes Sectorontwikkeling

Medio oktober wordt het Corporatie Benchmark Centrum gelanceerd. Dit valt samen met het lanceren van het dashboard met de cijfers over 2012.
Aedes, CFV en KWH bieden met het CBC de mogelijkheid om gericht prestaties via een online benchmarktool te vergelijken met die van relevante collega’s.
Jaap Buis en Christiane Hogeweg leggen de praktische werking uit. Tevens lichten zij de meerwaarde voor zowel de individuele corporatie als de branche toe.

15.00u Pauze

15.30u Presentatie van enkele cases en actieve reflectie met de aanwezige leden

We hebben een aantal MKW-leden bereid gevonden om openhartig toe te lichten hoe zij tegen bedrijfslastenreductie aankijken, wat zij op dat gebied al ondernomen hebben en wat ze nog moeten of willen ondernemen.

De oproep aan alle aanwezige leden hierbij is om zichzelf vooral niet in te houden: denk en doe alsjeblieft hardop mee.

In ieder geval komen aan het woord:

  • De directeur-bestuurders van GoedWonen (Gemert) en Destion (Gennep), Hans Vedder en Wilbert Pothoff, bevragen elkaar publiekelijk over het volgende: waarin verschilt Destion van GoedWonen, wat verklaart het verschil in bedrijfslasten en hoe denken de beide directeuren een en ander te verminderen?
  • Harrie van Galen, manager bedrijfsvoering van De Kernen (Hedel) licht de uitkomsten van een onderzoek toe dat De Kernen liet uitvoeren naar bedrijfslastenreductie. Welke besparingen zijn inmiddels bereikt en wat staat De Kernen nog te doen?

17.30u Borrel

18.00u Diner (Facultatief)

20.00u Sluiting

Locatie: Green Village, Nieuwegein

green village nieuwegein 2