De MKW Directeurendag vindt plaats op donderdag 19 maart 2015 in plaats van op 26 maart zoals eerder aangekondigd.
Omdat 26 maart samen valt met een opleidingsdag van onze eigen Leergang die we samen met Tias vormgeven, is besloten de Directeurendag een week eerder te laten plaatsvinden. Noteer dus svp in uw agenda: 19 maart 2015.