Johan Oosterhoff Patrimonium UrkHet MKW bestuur heeft Johan Oosterhoff, Patrimonium Urk, benaderd om de functie van penningmeester per 1-1-2015 op zich te nemen als opvolger van Louise Mulder.
Na een periode van aspirant lidmaatschap van het bestuur heeft Johan recentelijk besloten om deze functie te aanvaarden, vooruitlopend op en onder voorbehoud van goedkeuring door de leden op de eerstvolgende MKW Directeurendag (19 maart 2015).

Sinds ruim 10 jaar is Johan directeur-bestuurder van Chr. Woonstichting Patrimonium te Urk. Johan: “Met bijna 900 eenheden een kleine lokale corporatie in een dynamische omgeving. Urk, dat van oorsprong een eiland in het IJsselmeer was, is in meerdere opzichten een bijzondere plaats. Natuurlijk is de eilandcultuur nog altijd diep geworteld in de gemeenschap. Maar ook de bevolkingssamenstelling is bijzonder. Urk kent met een aandeel jongeren (tot 25 jaar) van 50% de jongste bevolkingsopbouw van ons land. Dit betekent ook dat de groei van de bevolking de komende jaren nog heel stevig doorzet. Naast de tendens van groeiende vergrijzing, afnemende huishoudengrootte (nu nog 3,4!) en de veranderende zorg, heeft Patrimonium een forse uitdaging voor de komende decennia.

Met een achtergrond als registeraccountant past de functie van penningmeester wel goed bij me. De toenemende complexiteit vanwege politieke, maatschappelijke, financiële en fiscale ontwikkelingen maakt het voor kleine corporaties steeds moeilijker om ontwikkelingen bij te houden en regelgeving op de juiste wijze te blijven volgen. Hierbij kan het MKW een belangrijke functie naar haar leden vervullen. Ik ben een voorstander van om vanuit het MKW een praktijkgerichte aanpak te kiezen. Hierdoor kunnen we als MKW-leden elkaar verder helpen in onze ontwikkeling en verdergaande professionalisering. De komende tijd hoop ik mijn bijdrage hieraan te kunnen geven.”