Foto van Marinus Kempe voorzitter jaarverslag MKW Platform 2013Het jaar waarin alles in beweging geraakte
Terugblikkend op 2013 kunnen we stellen dat het een jaar was waarin veel, zo niet alles in beweging geraakte in corporatieland. Het was het jaar van de aankondiging van de verhuurdersheffing en de aanloop naar de parlementaire enquêtecommissie.

MKW Platform zette in op de verbetering van de bedrijfsvoering, de bevordering van de deskundigheid van bestuurders en op nieuwe vormen van samenwerking in het maatschappelijk middenveld, de omgeving waarin wij als corporaties werken.

Lees het MKW Platform jaarverslag 2013

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-Platform-Jaarverslag-2013.pdf”]