De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) groeit nog steeds gestaag, ondanks de voortgaande fusies in de corporatiesector. Afgelopen jaar sloten 25 nieuwe raden van commissarissen zich bij de VTW aan. Op dit moment zijn ruim 1.600 commissarissen van 300 raden van commissarissen lid van de VTW.

Maar toezichthouders bij kleine corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden zijn sterk ondervertegenwoordigd in het VTW-ledenbestand. Inmiddels zijn bijna 75% van de commissarissen lid van de VTW, maar van de kleine corporaties is maar ongeveer 40% lid.

Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals onbekendheid, de idee dat bij kleine corporaties geen noodzaak is voor ondersteuning door de VTW en de hoogte van de contributie. Bij de hoogte van de contributie is vooral het basisbedrag een vaak te hoge drempel.

Vanaf 2010 kunt u, als commissaris bij een woningcorporatie met minder dan 1.000 verhuureenheden, tegen een gereduceerde basiscontributie lid worden van de VTW. Bovendien geldt dat als u lid van de VTW wordt, uw collega commissarissen zonder extra kosten ook lid kunnen worden. De corporatie betaalt dus maar één keer contributie voor de gehele raad van commissarissen.

De VTW is van mening dat ook commissarissen van kleinere corporaties genoeg redenen zouden moeten hebben om lid te worden van de VTW. De VTW ondersteunt commissarissen bij hun taakuitoefening. Belangrijkste speerpunt van de VTW is het verder professionaliseren en versterken van het interne toezicht. Als expertise- en kenniscentrum geeft de VTW hieraan vorm door actieve kennisoverdracht, belangenbehartiging en het aanreiken van kaders voor commissarissen.

De basiscontributie bedraagt voor raden van commissarissen van kleinere corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden vanaf 2010 nog maar € 750,- per jaar (tegen € 1.500,- voor raden van commissarissen van corporaties met 1.000 of meer verhuureenheden). Daarnaast geldt een additionele contributie van € 0,17 per verhuureenheid. Het VTW-lidmaatschap biedt een groot aantal voordelen, waaronder:

 • Gratis deelname aan landelijke en regionale thema
  en- netwerkbijeenkomsten
 • Deelname aan het VTW-workshopprogramma tegen
  gereduceerd tarief
 • Gratis beschikking over VTW-publicaties,
  waaronder handreikingen, evaluaties, onderzoeken
  en de VTW-nieuwsbrief
 • Deelname aan de algemene ledenvergaderingen en
  betrokkenheid bij voor het interne toezicht
  belangrijke onderwerpen zoals de beloning van
  bestuurders, honorering van toezichthouders en
  herziening van governancecode de positie van het
  interne toezicht in de herziene woningwet
 • Beschikbaarheid van het VTW-bureau voor
  individuele vragen
 • Toegang tot het besloten VTW-ledennet van de
  VTW-site. Deze is vernieuwd en sterk uitgebreid met
  nieuwe onderdelen zoals o.a. veelgestelde vragen,
  helpdesk, kennisbank en ledenservice

Bent u geïnteresseerd in het VTW-lidmaatschap of wilt u, eventueel samen met uw collega commissarissen en of met het bestuur van uw corporatie, eerst een gesprek over wat de VTW voor u kan betekenen, dan kunt u een e-mail sturen aan Albert Kerssies
06-29 60 67 02

Meer informatie vindt u op de site van VTW.