Lectoraten en corporaties: Samen in de buurt, samen wijzer? Margot Scholte en Margaret Zeeman betraden op 7 april tijdens de MKW Directeurendag als eersten ‘De Zeepkist’ met de stelling dat HBO-opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals van groot belang zijn voor corporaties.

Margot Scholte is lector maatschappelijk werk Inholland en senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE.
Margaret Zeeman is directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen.

Download (PDF, 312KB)