Lees de MKW-nieuwsbrief over:

  • Samenwerkingsconcepten;
  • Samenwerking corporatie en marktpartijen;
  • Directeurencontact;
  • Speciale visitatiemethodiek voor kleine corporaties;
  • Governance;
  • DAEB en niet-DAEB