“Wat nu als we het allemaal kunnen? Stel nu dat het ons lukt dat het we met zijn allen aan de slag kunnen met de bouwcrisis? En wat kunnen we nog meer? Dat vind ik heel mooi.”

Aan het woord is Annelies Barnard, directeur-bestuurder bij de Woningstichting in Wageningen en MKW lid. Annelies neemt deel aan de zogeheten Bestuurderswerkgroep van Aedes die zich buigt over de beleidsopvolging Opgave & Middelen. Ze vult daar een klankbord rol in als Aedes-lid. Door het MKW Bestuur is ze benaderd om daar in het kader van ‘als je daar dan toch aan deel neemt’ ook met de ogen van een kleine of middelgrote corporatie te kijken en voor terugkoppeling te zorgen.

Annelies: “Dat vind ik alleen maar leuk, want wat ben je nou als klankbord in je eentje? Ik koppel mijn bevindingen terug aan het MKW bestuur. En doe dat via Jaap Huibers, bestuurslid. Net zo goed als ik ook er over vertel in mijn woningmarktregio. Dat scherpt mijn geest ook weer. En maakt dat je met een collectieve blik blijft kijken.”

Beleidsopvolging Opgave & Middelen

“We kunnen afwachten wat nieuwe kabinet doet met het onderzoek Opgave en Middelen, we kunnen ook de regie naar onszelf halen. Dat doen we door het te verbreden op de brede as van het wonen. Dat is Work in Progress en dat vraagt van ons allemaal wat. En voor kleinere en middelgrote corporaties betekent dat op sommige vlakken misschien nog wel meer en natuurlijk is de opgave niet overal gelijk. Denk bijvoorbeeld aan de bouwproductie. Daar zijn we ons bewust van.”

Stoel aan de overlegtafel

In de herfst van 2020 hebben we onder de MKW-leden uitgevraagd op welke onderdelen voor de periode 2021-2022 de focus gelegd mag worden.

MKW leden verwachten in mindere mate steun van het MKW bij het voeren van een eigen lobby. Wél vinden ze het belangrijk om een stoel te hebben aan de overlegtafel. Door middel van het MKW Platform kunnen middelgrote en kleine corporaties samen inbreng leveren binnen Aedes en bij externe belanghebbende partijen.

Aedes Congres

De afgelopen maanden is in opvolging op de publicatie van het onderzoek Opgave en Middelen met een brede coalitie doorgewerkt aan de beleidsopvolging. Wat kunnen wij als corporaties zelf en wat is er nog meer nodig om de grote opgave op de woningmarkt (nieuwbouw en verduurzaming) te kunnen realiseren. Het resultaat is een ambitieus maar haalbaar woningbouwprogramma. Waarbij de inzet van alle betrokkenen noodzakelijk is. Inhoudelijk bespreken Aedes leden dit op het aanstaande Aedes Congres.