In het Jaarplan 2021-2022 stellen we scherp hoe we de komende jaren de ‘kracht van klein’ kunnen inzetten naar onze leden en naar onze sector als geheel.

Wij vinden het als netwerk belangrijk om onze leden met elkaar in verbinding te brengen. Leden vinden elkaar door middel van onze platformactiviteiten. Dit met als doel het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Tegelijkertijd bieden wij de leden een kanaal waarlangs zij hun gedachten over relevante dossiers met elkaar verder kunnen aanscherpen. En naast het delen van kennis en kunde is er ook gewoon de lol van het platform.

MKW leden verwachten in mindere mate steun van het MKW bij het voeren van een eigen lobby. Wél vinden ze het belangrijk om een stoel te hebben aan de overlegtafel. Door middel van het MKW Platform kunnen middelgrote en kleine corporaties samen inbreng leveren binnen Aedes en bij externe belanghebbende partijen.

Najaar 2020 deden we een uitvraag onder de leden. Bovenstaande hoofdpunten kwamen daar uit voort.

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-Jaarplan-2021-2022-CONCEPT-dec-2020-gecomprimeerd-1.pdf”]