“Waar de big-five kantoren ons vanwege vermeende hoge risico’s alleen voor extreem hoge kosten willen controleren, spelen nu meerdere kleinere kantoren in op onze sector. Er ontstaat weer meer keuze in accountantskantoren en daardoor meer reële controlekosten voor MKW-corporaties.”  Aldus MKW bestuurslid Johan Oosterhoff, directeur-bestuurder bij Patrimonium op Urk.

Oplopende controlekosten en het steeds moeilijker kunnen vinden van een accountant door corporaties in ons segment. Dat was de aanleiding voor VTW om een overleg te initiëren met een zevental kleinere accountantskantoren die in onze sector werkzaam zijn.

Johan Oosterhoff schoof bij dit overleg aan. Het overleg werd geleid door Ben Spelbos (voorheen partner bij PwC).

Kwaliteitseisen voor goede controle tegen aanvaardbare kosten

Doel van dit overleg was om te inventariseren hoe deze zeven accountantskantoren aankijken tegen de (hele) kleine corporaties en de kosten van de controle. Na afloop werd besloten om notitie uit deze bijeenkomst op te stellen met aandachtspunten c.q. kwaliteitseisen waaraan corporaties moeten voldoen om een een goede controle tegen aanvaardbare kosten te verkrijgen. Bovendien komt er een lijstje van accountantskantoren en contactpersonen die de niet-OOB corporaties willen en kunnen controleren.

Administratieve lasten kleine corporaties

Het MKW Platform is en blijft alert op onevenredige lasten voor kleine en middelgrote woningcorporaties.

Eerder wezen we al op de verveelvoudiging van deze accountants (- en andere) lasten als gevolg van de Woningwet.

VTW: Beschikbaarheid accountantskantoren voor kleine corporaties

‘De administratieve druk voor corporaties is in de afgelopen decennia fors toegenomen door met name regelgeving vanuit de overheid. Deze regelgeving drukt zwaar op de bedrijfsvoering (financiële functie) van met name kleine corporaties. In de praktijk blijkt dat kleine corporaties moeite hebben met het vinden van een accountant die de sector goed kent en ook bereid is om de jaarrekening van deze corporaties te controleren voor een realistische prijs. De OOB-geaccrediteerde kantoren kijken veelal qua risicoprofiel anders aan tegen de kleinere niet OOB corporaties. Er zijn in februari 2021 88 corporaties tot 2.500 VHE waarvan 31 corporaties tot 1.000 VHE.’ … Lees verder website VTW