25-europese-vlaggen_610pix Recentelijk is de klankbordgroep voor de Europese Unie van Aedes gestart en in die klankbordgroep is nog plek voor MKW-bestuurders die actief willen participeren in de EU-lobby. De klankbordgroep EU is erop gericht de kloof tussen de EU en Aedes-leden kleiner te maken.

Omdat er veel uiteenlopende onderwerpen voorbij komen, wordt van deelnemers een brede interesse en nieuwsgierigheid verwacht. En omdat de meeste EU-teksten niet in het Nederlands beschikbaar zijn, is het ook nodig dat u met gemak Engelse informatie tot u kunt nemen.

Geef uw mening over de regels en het beleid van Europa
De klankbordgroep vraagt commitment. Dit houdt in dat leden wordt gevraagd inhoudelijk en snel te reageren wanneer zij daarvoor benaderd worden. De verwachting is dat dit zo’n 5 tot 6 keer per jaar gebeurt. Vanuit het MKW Platform worden bestuurders geholpen met het doorgronden van inhoud en proces van op handen zijnde EU-dossiers. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde opleggers (A4 met korte analyse) en procesbegeleiding. Deelnemers worden in een vroegtijdig stadium van de belangenbehartiging betrokken bij Brusselse ontwikkelingen. Voordat nieuw EU-beleid of -regels vaststaan, krijgt u dus de kans uw mening te geven.

Meld u aan voor de EU-klankbordgroep van Aedes
De klankbordgroep is kosteloos, maar zeker niet vrijblijvend. Er worden dan ook geen netwerkactiviteiten georganiseerd. Bestaande netwerken zijn echter meer dan welkom een programma met medewerking van het Europese cluster op te stellen.

U kunt uw reactie hieronder plaatsen. Uw eerste bericht zal vertraagd verschijnen door onze spamcontrole. Uw volgende berichten worden sneller toegestaan.