Van Het Directeurencontact naar de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties. Het bestuur van Het Directeurencontact heeft zich in de afgelopen periode gebogen over het huidige doel, de werkwijze en de positie van het Directeurencontact en legt u graag de volgende notitie voor ter besluitvorming.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2010-8-16-1-notitie-nvbw.pdf”]