Input van MKW achterban gevraagd

Ongeacht of je deelneemt op 8 juni a.s. het helpt ons als je deze enquête invult!

Om deze bijeenkomst goed voor te bereiden willen we de MKW-leden graag op voorhand enkele vragen stellen. Dat doen we door onderstaande korte enquête.

Met vragen over knelpunten die je tegenkomt en over goede voorbeelden van oplossingen die we onderling kunnen delen.

Online bijeenkomst(en) 8 juni a.s.

Sluit je aan?

Graag nodigen we je uit voor één van de twee online bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet! Jaap Huibers namens bestuur MKW  en  Rob Haans namens bestuur Aedes

Agenda bijeenkomst

• Wat is de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties en hoe kan die ingezet worden?

Namens Aedes is Rob Haans (bestuurder de Alliantie) lid van de Taskforce.
De Taskforce biedt bij vertraging concrete hulp aan, waarvoor het Expertteam Woningbouw van RVO ingeschakeld kan worden. Ook kan de Taskforce bestuurlijke gesprekken voeren om projecten vlot te trekken.

• Wat ervaren MKW-corporaties als problematiek rond woningbouw en wat kunnen we leren van elkaar?

Onder leiding van Jaap Huibers, Rentree Wonen en bestuurslid MKW.

Ook aanwezig bij de bijeenkomsten zijn:

Annelies Barnard, directeur-bestuurder bij de Woningstichting in Wageningen en MKW lid. Annelies neemt deel aan de zogeheten Bestuurderswerkgroep van Aedes die zich buigt over de beleidsopvolging Opgave & Middelen. Ze vult daar een klankbord rol in als Aedes-lid.

Maarten Georgius, adviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes. Hij faciliteert vanuit Aedes o.a. het proces rondom de Taskforce Woningbouw.

Bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn gelijk van opzet en duren 75 minuten. Nadrukkelijk is het de bedoeling met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Dus we beperken het aantal deelnemers per bijeenkomst.

• Dinsdag 8 juni van 13.00-14.15 uur
• Dinsdag 8 juni van 15.00-16.15 uur

PE-punt en Aanmelden

Voor deelname ontvang je 1 PE-punt.

Aanmelden kan via de groene aanmeldknoppen boven- en onderaan in de mail die MKW-leden op 26 april jl. ontvingen.

We ontvangen jouw aanmelding graag uiterlijk 3 juni.