Meteen zo hard aan de slag gegaan dat we bijkans vergeten ze even voor te stellen! Maar sinds maart jl. zijn Michiel Sluismans en Petra van der Wier als aspirant bestuursleden tot het MKW bestuur toegetreden. Beiden meldden zich aan naar aanleiding van een oproep van het MKW-bestuur. En naast hen was er nog meer belangstelling voor een (aspirant) bestuursfunctie vanuit de achterban, wat ons veel deugd doet. We hebben daarbij een selectie gemaakt om te komen tot een zo groot mogelijke variatie binnen het bestuur. Spreiding over het land; M/V; persoonlijkheidskenmerken; achtergrond; bekendheid met het MKW Platform; etc.

Michiel en Petra stellen zich door middel van een kort bericht graag aan jullie voor!

Michiel Sluijsmans

Ik ben 47 jaar, getrouwd en vader van twee zonen. Sinds 1 november 2020 ben ik bestuurder van de meest zuidelijke corporatie van Nederland, te weten Krijtland Wonen. Ontstaan per 1 januari 2021 door een fusie van Krijtland Wonen en Woningstichting Simpelveld. Ons bezit van 3300 woningen ligt in het prachtige Heuvelland in de gemeenten Vaals, Simpelveld en Gulpen-Wittem.

Ik ben vanaf 2010 actief in de sector, eerst als bestuurder van Woningbeheer Born-Grevenbicht in de gemeente Sittard-Geleen. Eind 2017 zijn we gefuseerd met Maaskant Wonen uit Stein en zijn we samen verder gegaan als Zaam Wonen. Daar was ik de afgelopen drie jaar manager wonen en vastgoed. En dus nu weer actief als bestuurder van een nieuwe organisatie in opbouw. Prachtig en dankbaar werk waar ik veel energie van krijg.

Waarom MKW?

Omdat ik geloof in de kracht van klein. Dat we als kleinere woningcorporaties echt het verschil maken, iedere dag weer. Doordat we heel dichtbij zijn, bij onze huurder en in de gemeenschappen waar we bezit hebben. Onze lijnen zijn kort, onze banden met onze stakeholders sterk en we weten wat er speelt. We zijn wendbaar en kunnen snel schakelen als dat nodig is. Wel ben ik van mening dat we veel meer voor elkaar kunnen betekenen als kleinere corporaties. Dat we elkaar meer moeten opzoeken en kennis en ervaring delen. samen optrekken waar we kwetsbaar zijn of waar kansen liggen om ons te onderscheiden.

Het MKW is daarbij een belangrijke motor, door ons samen te brengen, richting geven en ons beter samen te organiseren. En samen met het MKW kunnen we onze stem harder en gerichter laten klinken in Den Haag, door aandacht te vragen voor de positie en kracht van de kleinere woningcorporaties. Daar heeft het MKW in de afgelopen jaren goede stappen gezet en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik ben er veel zin in!

Petra van der Wier

Ruim 5 jaar directeur bestuurder bij de Bouwvereniging in Harlingen. Inmiddels bijna 30 jaar werkzaam in de corporatiesector.

Ik ben per toeval de sector ingerold via een uitzendbureau. Eerst een paar weken bij de telefoon en balie, daarna als vervanger van een woonconsulent. Alhoewel opgeleid als landbouwkundig ingenieur, heb ik deze sector niet meer verlaten. Het werk bij een woningcorporatie is boeiend, veelzijdig en zinvol. Een fijn thuis kunnen bieden aan mensen gaat over het kunnen bieden van een basis voor een goed bestaan.

Ik heb in de loop der jaren bij verschillende woningcorporaties gewerkt. De Bouwvereniging past mij als een jas. Groot genoeg om mooie dingen te doen. Klein genoeg om goed in verbinding te staan met elkaar, met bewoners en met partners.

Ik mag de koers uitzetten van deze organisatie en sta tegelijkertijd met mijn voeten in de praktijk. Daardoor is er directe feedback op wat de gekozen route in werkelijkheid doet. Ik zou dat niet anders willen.

Waarom MKW?

Over de mogelijkheid of ik als aspirant bestuurder zou willen toetreden tot het bestuur van het MKW platform, hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb het MKW leren kennen als een heel prettig en nuttig netwerk.

Ik geloof in de kracht van klein en wil mij daar graag voor inzetten.