Directeur-bestuurders kunnen zich weer aanmelden voor deelname aan een door Aedes georganiseerde intervisiegroep cultuur en gedrag. Najaar 2016 starten drie nieuwe groepen die drie keer bij elkaar komen onder externe begeleiding. In deze intervisiegroepen kunnen bestuurders dilemma’s uit de persoonlijke praktijk met elkaar bespreken.

In 2015 kwamen al vier intervisiegroepen bij elkaar. De deelnemers kijken hier over het algemeen positief op terug. Deelnemer Harrie Kuypers, bestuurder van Wonion in Ulft vertelt in een interview over zijn ervaringen. “Intervisie brengt me nuancering.”

U kunt zich aanmelden via deze link. Plaatsing is op volgorde van inschrijving. Aan deelname zijn 12 PE-punten toegekend. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De drie nieuwe intervisiegroepen van zes tot tien deelnemers zullen we organiseren in drie regio’s: omgeving Apeldoorn/Deventer, omgeving Breda/Rotterdam, omgeving Utrecht. Bij voorkeur bij een van de deelnemers in huis.

De intervisiegroepen komen drie keer onder begeleiding bij elkaar in bijeenkomsten van vier uur, in de middag of eind van de middag/begin van de avond. Per regio zullen we de exacte data, locatie en tijden nader bepalen in overleg met de deelnemers aan elke groep. De bijeenkomsten zijn besloten en vertrouwelijk.

Meer weten?
Naast individuele inschrijving is het ook mogelijk een bestaand netwerk/verband van bestuurders aan te melden. In dat geval kunt u contact opnemen met Simone Boeren van Aedes, (06) 533 277 72 of s.boeren@aedes.nl. Zij is ook bereikbaar als u andere vragen over de groepen cultuur en gedrag heeft.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/20160628-cultuur-en-gedrag-flyer-a-5.pdf”]