“In een tijdsgewricht waarin de overheid vanuit regels stuurt, vinden wij onderling juist het antwoord in lossere structuren. Tijdelijke allianties. Netwerk-verbanden. Waarbij regels niet bepalend zijn, maar de intentie en de uitkomst. Waarbij eigen belang niet de boventoon voert, maar gedeeld belang en onderlinge samenwerking. Zodat we elkaar niet in de weg zitten, maar helpen. We niet alles zelf hoeven uit te vinden, maar juist leren en profiteren door te delen.”

Zie hier in het kort de hoofdvisie van de Kracht van Klein. In de Kracht van Klein beschrijft het MKW Platform haar koers en rol voor de komende drie tot vijf jaar.

Welke maatschappelijke maar ook beleidsontwikkelingen zijn er en zien we nog komen? En wat betekent dat voor ons als middelgrote en kleine corporaties? Graag nemen we u mee in onze bevindingen. Bovenal geloven we in de kracht van de bescheiden schaal. Inzetten op onderlinge samenwerking. Leren van elkaar en profiteren door te delen, in plaats van streven naar kwantitatieve groei. Samenwerking en ‘sharing’ in plaats van groeien.

IMG_1076

Corry Keulen overhandigt oud MKW voorzitter Marinus Kempe het eerste exemplaar van de Kracht van Klein

Op de Directeurendag van 24 maart jl. hebben we het eerste exemplaar symbolisch en met veel genoegen overhandigd aan Marinus Kempe, als dank voor zijn inzet als voorzitter van ons Platform van 2009 tot en met 2015. Geheel van toepassing vond het MKW bestuur, want de hoofdvisie is in de geest van het voorzitterschap van Marinus. De zaak stap voor stap en op een vriendelijke manier ‘ontregelen’.

IMG_1197

Ook Marc Calon ontvangt natuurlijk persoonlijk de Kracht van Klein.

Op 15 juni jl heeft het bestuur van het MKW in haar eerste vergadering volgend op de voorjaars Directeurendag, de Kracht van Klein ook overhandigd en toegelicht aan Aedes voorzitter Marc Calon. Die kon het zeer waarderen.

Begin mei ontvingen de leden van MKW reeds een gedrukte versie per post. Onderstaand treft u een digitaal exemplaar aan.

Lees verder: 

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-–-Met-de-kracht-van-klein-–-v200.pdf”]