Weet iedereen in uw organisatie wie wat moet doen als er zich een crisissituatie voordoet, bijvoorbeeld een brand of explosie? Met een doordacht en bestuurlijk verankerd crisismanagementplan kan een organisatie gelijk adequaat handelen. Het handelingskader Crisismanagement  ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat daarvoor in een organisatie nodig is.

Aedes organiseert drie bijeenkomsten rond crisismanagement op 10 juni (Utrecht), 20 juni (Eindhoven) en 23 juni (Meppel) waarin dit handelingskader wordt toegelicht. Aan de orde komt verder: de samenwerking met regionale hulpdiensten en de samenwerking met collega-corporaties tijdens een crisis.

De bijeenkomsten kunnen tot tevredenheid van de organisatoren gelukkig rekenen op gevarieerde belangstelling: crisismanagement is immers teamwork. Diverse directeur-bestuurders, managers vastgoed/wonen, bestuursondersteuners en adviseurs communicatie/strategie hebben zich inmiddels aangemeld. Komt u ook?!

Het Handelingskader crisismanagement is een stappenplan voor de voorbereiding op een mogelijke crisis, de inrichting van de organisatie en adequate communicatie tijdens een crisis. De stappen in het handelingskader variëren van bewustwording, risico-inventarisatie, beleids- en planvorming tot oefenen en trainen.

Voorlopig programma
13.30 Inloop
14.00 Welkom en toelichting door Aedes
14.15 …en toen was het crisis…ervaringen van een corporatie
14.45 Pauze
15.05 Toelichting op het handelingskader Crisismanagement door CrisisProfs
15.35 Samenwerken met hulpdiensten: Veiligheidsregio
16.15 Samenwerken met collega-corporaties tijdens een crisis
16.45 Afsluiting en borrel