Het MKW – platform voor middelgrote en kleine woningcorporaties – concludeert dat het schrappen van de verhuurderheffing niet nadelig is voor de financiën van de overheid in de komende tien jaar. Als woningcorporaties namelijk het geld van de verhuurderheffing kunnen investeren in nieuwe en duurzame woningen, ontvangt de overheid extra inkomsten. Deze inkomsten zijn gelijk of zelfs hoger dan de huidige verhuurderheffing.

Het schrappen van de verhuurderheffing is dus niet alleen voordelig voor huurders en woningzoekenden, maar ook voor de overheid. Hieronder wordt dit toegelicht.

Als de verhuurderheffing wordt geschrapt, dan kunnen woningbouwcorporaties tot 2030 zo’n 20.000 extra nieuwbouwwoningen per jaar realiseren én bijna 38.000 extra woningen verduurzamen.

Deze extra investeringen levert de overheid het volgende op:

  • extra btw-inkomsten;
  • extra inkomsten uit loonheffing omdat er meer personeel nodig is bij corporaties;
  • een toename van de werkgelegenheid (20.000 mensen) door investeringen en innovaties in het bouwproces en in de verduurzaming;
  • een reductie van maatschappelijke kosten omdat er minder daklozen (2.000) en minder mensen in de maatschappelijke opvang zullen zijn. Dit betekent minder uitgaven voor begeleiding, veiligheid, werk en inkomen.

De effecten van de vennootschapsbelasting en ATAD (meer belasting betalen als er meer geïnvesteerd wordt) zijn buiten beschouwing gelaten. Als die belastingen ook wegvallen, dan is het terugverdieneffect voor de overheid nog groter.

Naar onze meningen zouden deze belastingen weg móeten vallen omdat maatschappelijke activiteiten voor sociale verhuur niet belastingplichtig horen te zijn.

Opbrengsten overheid omzetting verhuurderheffing naar investeringsverplichting.

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/bijlage-Overheid-heeft-geen-nadeel-bij-omzetting-verhuurderheffing.pdf”]

Het rekenmodel gaat uit van een aantal uitgangspunten