Op 15 december 2016 moesten de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties bij minister Blok liggen. De afsluiting van het eerste jaar prestatieafspraken maken nieuwe stijl volgens de Woningwet.
Hoe ging dat in de praktijk? Aedes Magazine keek terug op het proces met de partijen die meededen in de Overijsselse gemeente Kampen. Waaronder MKW lid Beter Wonen IJsselmuiden.

Soepel

Door Oudhollands polderen verliep het proces daar zeer soepel: met een stevige basis van eerder gemaakte afspraken en door alle partijen vanaf het begin bij de overleggen te betrekken. Én door een beetje af te kijken bij buurgemeente Zwolle.

Belangrijke rol voor de huurdersvereniging 

“Het belang van de huurdersvereniging is groter nu, dan vóór de Woningwet 2015.” Aldus Hendrik Hoogenkamp, directeur-bestuurder van Beter Wonen. “Als wij gezamenlijk een presentatie geven aan de gemeenteraad, merk je dat de huurdersvereniging een goede positie heeft gekregen, als het gaat om kennis en invloed. Ik vind aan de andere kant wel dat er erg veel van de huurdersorganisatie verwacht wordt.” Hetgeen wel een probleem geeft, met het oog op het vinden van nieuwe actieve huurders.

Het hele artikel treft u hieronder aan: 

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/AE1611_Prestatieafspraken_2.pdf”]