Aedes heeft een team samengesteld dat leden gaat ondersteunen bij de marktwaardering van woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen. 

Desgevraagd door het MKW, heeft Aedes aangegeven dat het team ook bereid is, naast de vragen over de verplichte taxatie, ook andere, meer algemene vragen betreffende de marktwaardering te beantwoorden.

Het team start voor 1 februari 2017 op en komt dan wekelijks bijeen. Het richt onder andere een helpdesk in, organiseert regionale voorlichtingsbijeenkomsten en gaat desgewenst op bezoek bij corporaties om bijstand te verlenen aan het technisch voor elkaar krijgen van de vereiste marktwaardering. Aedes houdt u de komende periode op de hoogte.

Achtergrond

Eind november 2016 maakte het ministerie bekend dat corporaties dit soort woningen alsnog volgens de zogeheten full-variant van het Handboek Marktwaardering moeten waarderen. En dit vóór 1 juli in hun boekhouding moeten verwerken. Deze corporaties worden dus geconfronteerd met zwaardere eisen waarvan ze eerst niet op de hoogte waren en krijgen weinig tijd om aan deze eisen te voldoen. Het ministerie van BZK heeft hiervoor een handreiking opgesteld en Aedes gaat haar leden hier verder in ondersteunen.

Samenstelling ondersteuningsteam

In het team zijn alle disciplines vertegenwoordigd om tot een goede marktwaardering te komen.

  • Opdrachtgever: Aedes
  • Technische projectleiding: BOMCompany
  • Taxateurs: MVGM en BaseValue
  • Ondersteuning implementatie: Ortec Finance
  • Accountant: BDO
  • Twee corporaties

Hebt u vragen, opmerkingen of verzoeken?

Die kunt u doorgeven aan Paul Minke van Aedes: p.minke@aedes.nl. Paul Minke is belangenbehartiger Financiën, Fiscaliteiten en Marktwaardering bij Aedes

Meer informatie op Aedes.nl