Samenwerking met collega corporaties is geen doel maar een middel dat meerwaarde dient te bieden aan de huurder. Tegelijkertijd is onderlinge samenwerking ook voor een aantal (kleinere) corporaties noodzaak. Waarbij een fusie nog steeds de meest gekozen samenwerkingsvorm tussen corporaties onderling is. De vraag is echter vandaag de dag: op welke gronden biedt welke vorm van samenwerking welke meerwaarde?

MKW Themabijeenkomst over samenwerking

Op 11 mei a.s. stellen maar liefst vier samenwerkingsverbanden zich voor. We laten hen reflecteren op de harde en de zachte kant van hun samenwerkingsverband. En gaan daarover graag het gesprek aan met de aanwezige leden. Wat kunnen we hierin voor elkaar betekenen? Wat heeft ieder van ons nodig om hier volgende stappen in te zetten?

De presentaties door collega corporatie bestuurders worden vooraf gegaan door een inleiding. Stefan Cloudt biedt daarbij inspiratie en enige ordening.

MKW leden en hun medewerkers zijn van harte welkom! Nog niet aangemeld? mkw@aedes.nl ovv. MKW themabijeenkomst 11 mei.

Samenwerkingsvormen kleinere corporaties

In zijn bijdrage zal Cloudt samenwerkingstendensen en aanleidingen voor samenwerking bespreken. Verder introduceert hij een matrix voor de ordening. En zal hij kort aandacht besteden aan succesfactoren (op basis van literatuuronderzoek) voor eigentijdse samenwerkingsverbanden.

Cloudt: “De eerste vraag die je moet stellen is: waar ligt mijn behoefte en welke vorm past daar bij? Wat is je sense of urgency? In plaats van direct over te gaan naar een concrete vorm, bijvoorbeeld fusie.

Cloudt is een maatschappelijk betrokken ondernemer en promoveerde in 2015 op een onderzoek naar organisatieontwikkeling bij woningcorporaties. Hij is verbonden aan Tilburg University en aan Amsterdam School of Real Estate.

 

Nexus, provinciaal

Hierin participeren Corry Keulen (Nederweert), Paul Sebregts (Stramproy) en Harry Oosterlee (Domus). Zij voeren een procesmatige aanpak van onderop.

Zelfstandig Wonen, landelijk

Dit praktijkvoorbeeld wordt gepresenteerd door Wim Moggré van Woningstichting Cothen en Karel van Berk van Woningstichting Gouderak.
Een praktijkvoorbeeld naar hoe een intentie tot samenwerken start. Wat de resultaten tot nu toe zijn. En waar ligt de behoefte nu echt. Een poging om de kracht van klein en de last van groot in beeld te brengen.

‘BLNW’, regionaal

Peter Toonen (Woningstichting Nijkerk) vertelt over het ontstaan van dit samenwerkingsverband tussen de corporaties in Barneveld, Leusden, Nijkerk en Woudenberg. Hoe lang het bestaat en welke meerwaarde het biedt. En over de gekozen vorm.

Op zoek naar de beweging (Gemert en Born Lb)

Michiel Sluijsmans en Hans Vedder doen een verkenning naar minder geïnstitutionaliseerde en juist meer effectieve vormen van samenwerking. Deze verkenning heeft geen gedetailleerd vooropgezet plan. Het is vooral te zien als een methode die aanzet tot verdere gedachtevorming, inspiratie en (hopelijk) tot een beweging.

 

Benodigde informatie

  • Locatie: In de Roos, Zaltbommel
  • Datum en tijd: donderdag 11 mei 2017, 12.00-17.30 uur, inlooplunch vanaf 12.00 uur. Start programma 13.00u.
  • Dagvoorzitter: Ton Moors, Goed Wonen Gemert
  • PE-punten: 3,5 (veranderkunde en innovatie)