Samenwerken in organisatienetwerken

Eindelijk is het zo ver: het essay “Corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken” is uit. Met veel plezier bieden we het aan onze collega’s, sectorgenoten en leden aan. En nemen we jullie de komende maanden stapsgewijs mee in onze bevindingen.

Aan de hand van het essay, maar ook vlogs, nieuwsberichten, gesprekken en bijeenkomsten. Ons advies is: lees dit essay met onze reiservaringen en start vooral je eigen reis op weg naar effectieve samenwerkingsverbanden!

Christoffel Klap, Corry Keulen, Hans Vedder, Harrie Oosterlee en Paul Sebregts,
met ondersteuning van Lilian van Zandbrink en Stefan Cloudt.

Alle activiteiten staan hieronder al kort vermeld en komen deze en volgende weken ook terug in aparte berichten.

Essay: leerervaringen delen

Corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken

In dit essay staat beschreven wat vijf collega MKW corporatiebestuurders leerden van een reis door het land, hun verkenning naar eigentijdse samenwerkingsvormen. Waarvan één vorm in het bijzonder wordt uitgelicht, namelijk die van samenwerken in organisatienetwerken.

Sommige problemen zijn zo groot dat ze niet door één organisaties apart kunnen worden benaderd. Samenwerking door organisaties van verschillende aard is dan nodig. Maar een dergelijke samenwerking tussen andersoortige organisaties brengt ook uitdagingen met zich mee.

Leerervaringen

Na de laatste bestemming legden de zeven verkenners hun individuele reisverslagen naast elkaar. Het bleek dat ieder de reis op zijn of haar eigen manier had beleefd en ieder er ook weer andere leerervaringen en inspiratie uit had gehaald. Maar ook: niemand had verwacht dat het zó inspirerend zou worden.

Hun gezamenlijke bevindingen zijn te vinden in dit essay en zijn samengevat in vijf leerervaringen.

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Essay-MKW-Corporaties-in-organisatienetwerken-vDEF.pdf”]

Vlogs:

Nr. 1 van 6

Stefan Cloudt bijt de spits af en introduceert de serie vlogs die het essay in onderdelen toelicht.

Stefan is organisatieadviseur en -onderzoeker bij voornamelijk woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. En doceert Organization Studies aan de Tilburg University.

“Er gaat nog altijd veel aandacht uit naar de samenwerkingsvorm ten koste van de maatschappelijke baten. We hopen dan ook te inspireren met de vormen van samenwerking. Om daarmee de samenwerking in het lokale speelveld te verbeteren om zo complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

In korte vlogs en nieuwsberichten worden deze leerervaringen de komende weken door de verkenners toegelicht.

In gesprek:

10 en 12 november

Gastspreker John Beckers van Zorg voor elkaar Breda spreekt – onder het motto “een organisatienetwerk moet je echt willen” – graag met jullie als corporatiebestuurders in kleine groepen door over hoe deze specifieke samenwerkingsvorm een succes kan worden.

“Samenwerken in organisatienetwerken moet je echt wíllen. Organisatienetwerken zijn namelijk allesbehalve vrijblijvend en vereisen dat je iets van de autonomie van de organisatie inlevert.” 

Maakt dit spanningsveld tussen eigen organisatie en gezamenlijke missie je nieuwsgierig? Hou dan de ochtend van dinsdag 10 of donderdag 12 november vrij en doe op één van beide momenten mee. De inschrijflink volgt binnen enkele dagen.

Bijeenkomst:

17 december

Aedes-voorzitter Martin van Rijn vraagt het hemd van het lijf van de Verkenners. Wat zijn zij onderweg tegengekomen aan uitdagingen en kansen en hoe beïnvloedt dat de corporatiesector? Waarom is Van Rijn zelf getriggerd door deze samenwerkingsvorm?

Op donderdagochtend 17 december vindt online een bijeenkomst plaats die open staat voor een onbeperkt aantal MKW leden. De vertaalslag wordt gemaakt naar de sector. Hoe en wanneer slagen netwerkorganisaties waar woningcorporaties deel uit maken?

Kom erachter op 17 december. Ook hiervoor volgt de inschrijflink binnenkort.