Beste leden, graag ontvangen wij jullie inbreng!

Als MKW zijn we het platform voor de kleine en middelgrote woningcorporatie. We verbinden ons aan elkaar vanuit de ‘kracht van klein’. Juist de schaal van de aangesloten woningcorporaties is onze kracht: we staan met onze voeten in de klei, we zijn vanzelfsprekend lokaal verbonden, laagdrempelig en wendbaar en altijd samen met onze huurders en partners op zoek naar praktische oplossingen.

Als bestuur van het MKW werken we aan het Jaarplan 2021-2022. In het Jaarplan willen we scherp stellen hoe we de komende jaren de ‘kracht van klein’ kunnen inzetten naar onze leden en naar onze sector als geheel.

De enquête staat één week open!

Welcome to your MKW Survey

1) Als we kijken naar het thema ‘een platform zijn voor en door leden’ waar heeft u dan het meest behoefte aan?(meerdere antwoorden mogelijk)
2) Als we kijken naar het thema ‘Positionering en belangenbehartiging’ waar heeft u dan het meest behoefte aan?(meerdere antwoorden mogelijk)
3) Zowel het thema ‘platform door en voor leden’ als het thema ‘positionering en belangenbehartiging’ is belangrijk.

Wilt u aangeven (in het "Comments" veld) waar uw prioriteiten liggen, door 10 punten te verdelen over deze twee thema’s (hoe meer punten, hoe belangrijker)? A: "Platform door en voor leden" - B: "Positionering en belangenbehartiging"

4) Is er nog iets anders dat u ons wilt meegeven?

Hartelijk dank voor de medewerking! We komen snel bij jullie terug met een concept Jaarplan voor 2021-2022.