“Het strategisch programma heeft WSW ook vanuit een risico perspectief meer inzicht gegeven in de optimale omvang van een corporatie.” Aldus Rob Rotscheid, Bestuursvoorzitter WSW. Wat heet optimaal? Dat horen we tijdens de twee online bijeenkomsten voor de doelgroep kleine en middelgrote corporaties over de nieuwe strategische agenda van het WSW. Deze vinden plaats op woensdagochtend 21 oktober en donderdagochtend 5 november. *

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor MKW leden. Ook van harte welkom zijn de financiële man/vrouw uit de RvC’s. Dit in aanloop naar de ondertekening door jullie als corporaties van een aantal contracten met het WSW (volmachten, reglement van deelneming, zekerheidsstellingen, etc).

We maken vanuit het MKW graag gebruik van de gelegenheid om in het laatste deel van de bijeenkomst kort de thema’s voor 2021-2022 bij de aanwezige MKW leden uit te vragen.

*Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend 21 oktober en donderdagochtend 5 november.

Oorspronkelijk zouden ze in de regio plaatsvinden. We organiseren ze nu weliswaar online, maar door twee bijeenkomsten aan te houden hopen we de mate aan discussie in het gezelschap hoog te houden.

Reeds aangemeld?

De link naar de online bijeenkomsten wordt op 15 oktober toegezonden aan de mensen die zich reeds hebben aangemeld.

Nog niet aangemeld?

De leden die zich nog niet hebben aangemeld, maar alsnog willen deelnemen ontvangen daartoe eveneens op 15 oktober een uitnodiging.

Programma (online)

9.45u
Online inloop en technische check

10.00u
Opening en welkom, MKW bestuur

10.05u
Presentatie Rob Rötscheid, WSW. Strategisch Programma WSW en politieke bestuurlijke actua.
Aansluitend discussie / vragen deelnemers

11.00u
Nazit met MKW leden over hoofdthema’s uit Jaarplan 2021-2022.
Graag vragen we bij de aanwezige leden uit wat zij denken dat die thema’s moeten zijn. Vooruitlopend op een korte enquête onder alle MKW leden.

11.15u
Einde programma