Als het gezicht van een woningcorporatie, de Woningstichting Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV), ben ik nieuw. Maar tegelijk ben ik inhoudelijk zeer bekend met de corporatiesector, met name in de Zaanstreek. Bijna een decennium was ik werkzaam als adviseur op het gebied van beleid en strategie bij WormerWonen. Daarvoor was ik onder meer werkzaam in de commerciële makelaardij in dezelfde regio.

Monique Appelman, bedrijfsleider Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting en MKW lid sinds begin dit jaar, stelt zich voor.

Balanceeract

Maar mijn professionele hart heb ik verpand aan de volkshuisvesting en aan de balanceeract rondom het bijbehorende maatschappelijk ondernemerschap. Bij een compacte corporatie als WOV sta ik zowel in het hart van de bedrijfsvoering als in het midden van een dynamisch stakeholderveld. Een spagaat die vraagt om souplesse en flexibiliteit. Ook de governancestructuur van WOV, een vereniging met 4.000 leden, is een bestuurlijke uitdaging. Het feit dat ik met mijn neus overal bovenop zit en dat we een kleine, slagkrachtige organisatie zijn met zeer betrokken en lokale medewerkers, maakt dat dit een geweldige plek is als ‘nieuw gezicht’.

Eigenheid

Bij WOV kennen we onze huurders en hebben we een door huurders hooggewaardeerde persoonlijke aanpak bij sociale problemen en huurachterstanden. Om de eigenheid van de WOV-aanpak ook in de toekomst te kunnen waarborgen werken we sinds kort in de backoffice op verschillende processen samen met andere kleine corporaties uit de regio. Onze kleinschaligheid is zowel onze kracht als onze kwetsbaarheid.

Doorstroming

De lokale opgave in gemeente Oostzaan, een groene, dorpse gemeente onder de rook van zowel Amsterdam als in de cacaogeur van Zaandam, is bepaald niet gering. De druk op de woningmarkt is gezien de ligging logischerwijs groot. Starters hebben steeds meer moeite om een woning in hun eigen Oostzaan te bemachtigen. We zijn daarom blij dat we sinds kort weer ruimte hebben om te bouwen. Ook op het gebied van ouderenhuisvesting ligt er een duidelijke vraag. Gelukkig leveren we binnenkort 33 nieuwe appartementen op voor senioren, waarmee we ook de doorstroming weer op gang krijgen.

Netwerk

Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van het MKW-netwerk van Aedes en ben zeker van plan om me ook actief te gaan inzetten voor de gezamenlijke MKW-lobby. Ik hecht veel waarde aan een netwerk van collega’s om kennis en ervaring mee te delen en inspiratie op te doen. Helaas zijn door de coronacrisis de bijeenkomsten momenteel opgeschort, dus ik zoek naar andere manieren om met mijn MKW-collega’s in contact te komen. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in verdere verdieping van de verkenningen die vanuit het MKW gedaan naar verschillende samenwerkingsvormen tussen corporaties.

Vleermuizen

We huisvesten overigens niet alleen mensen bij WOV. Dit jaar zijn we gestart met het renoveren en verduurzamen van eengezinswoningen in de Doktersbuurt. Een ingrijpend traject voor onze bewoners, vooral tijdens deze coronacrisis. En niet alleen voor de bewoners hebben we passende maatregelen getroffen. Tijdens de voorbereiding bleken er onder de dakpannen ook kolonies vleermuizen gehuisvest. Daarom zijn in de nieuwe kopgevels geïsoleerde vleermuiskasten geïntegreerd. Dat is niet voor niets geweest. De ecoloog heeft onlangs vastgesteld; ze zijn bewoond!