Beste collega’s, beter laat dan nooit. Want: altijd eerst doen wat belangrijk én urgent is. En dat nog iets meer in tijden van covid-19. Daarom komen we er nu pas aan toe jullie het Jaarverslag 2019 toe te sturen. We vinden het belangrijk om (financiële) verantwoording af te leggen over het jaar 2019. En te vertellen over onze initiatieven. Hebben jullie na het lezen vragen, willen jullie ons de spiegel voor houden of hebben jullie andere suggesties? We horen het graag! mkw@aedes.nl
Namens het MKW bestuur, Corry Keulen, voorzitter MKW Platform

Als middelgrote en kleine(re) corporaties samen sterk.

De bundeling van 100 corporaties maakt dat we in staat zijn gezamenlijke programma’s te ontwikkelen, zoals het MKW traineeprogramma in samenwerking met Plateau.

We zijn zowel binnen Aedes als naar stakeholders toe gesprekspartner op de diverse onderwerpen die ons als middelgrote en kleine corporaties raken. In 2019 illustreerden we vanuit onze praktijk pro-actief diverse actuele onderwerpen bij de woordvoerders Wonen in de Tweede Kamer. We legden in die gesprekken de nadruk op de bedoeling, waarbij samenwerken beter is dan onderhandelen. Regels moeten hierbij ondersteunend zijn en niet belemmerend.

We noemen dat vriendelijk ontregelen: vanuit de praktijk kritisch spiegelen en mee richting geven aan beleid. Dat zetten we komende jaren graag door, samen met onze leden.

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2019-DEF-sep-2020-3-min-1.pdf”]

20 jaar de kracht van klein

We vierden in oktober 2019 ons jubileum. Na 20 jaar is het MKW still going strong. Met aan het einde van 2019 precies 100 leden, een actief bestuur, twee directeurendagen per jaar én een gestage stroom aan activiteiten voor en door de leden, is het nog altijd een levendig platform.

Een netwerk en belangenbehartiger van die corporaties die tot het midden- en kleinbedrijf van de sector behoren. Niet door ons af te zetten tegen groot, maar door erkenning te zoeken voor de veelkleurigheid van de sector.

Ons logo veranderde. Nadat we als bestuur enkele jaren geleden de pay off ‘de kracht van klein’ introduceerden én wij merkten dat deze goed haar weg vond in onze achterban, vonden wij het zaak dat deze ook terug te vinden is in ons logo.