Beste leden,

Helaas waren we genoodzaakt de MKW Directeurendag van a.s. donderdag 8 oktober af te blazen.* Degenen die zich aangemeld hadden hebben daarover al eerder bericht gehad.  We beraden ons momenteel op een online variant van onze Directeurendag, die ook dit najaar zal plaatsvinden. Niet het hele programma zoals was voorzien leent zich daarvoor. Maar een deel zeker wel. We laten dat z.s.m. weten. En hopen jullie dan alsnog te begroeten.

Voor wat betreft de bijeenkomsten die we samen met het WSW organiseren op woensdag 21 oktober en donderdag 5 november a.s. Deze gaan door, maar worden niet in de regio maar online vorm gegeven. De deelnemers ontvangen daarover nog nader bericht.

We zien jullie graag online. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur MKW Platform, Corry Keulen, voorzitter

*Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan, zijn er vanuit de Aedes directie ook consequenties geformuleerd. Voorlopig organiseren we geen fysieke bijeenkomsten.