Tijdens de themabijeenkomst voor corporaties tot 1.000 vhe op 9 september jl. kwamen twee onderwerpen ter sprake. ‘Actualiteiten politiek en overheid’ door Richard Bos. En ‘Energietransitie: hoe koppelen we wijken los van aardgas?’ door Dorris Derksen, beiden werkzaam voor Aedes.

Voorjaar 2021 weer

We zijn van plan een bijeenkomst als deze over ca. een half jaar weer te herhalen. Online blijkt in ieder geval goed mogelijk, maar bij voorkeur ontmoeten we elkaar toch fysiek. De datum daarvan communiceren we zo spoedig als mogelijk.

Top of Mind

Diverse onderwerpen houden dit gezelschap bezig. Als er behoefte is om hier over door te spreken of bijvoorbeeld in werkgroepjes op door te pakken, dan zijn we vanuit Aedes en MKW altijd bereid om daarover mee te denken en kennis voor aan te dragen.

– Samenwerking
– Kwetsbaarheid van een kleine organisatie. Opschaling. De kracht en tegelijk ook het risico van klein.
– Professionalisering van de organisatie
– Opgave in nieuwbouw
– Verduurzaming als uitdaging
– Op-/inrichten huurdersplatform

Lobby

Richard illustreerde eerst wat ‘lobby door een vereniging’ in de praktijk behelst. Van proactief handelen, het juiste moment weten in te schatten, naar planmatig aan de slag gaan en samen met de leden hierin optrekken.

Hij ging daarna in op de actualiteiten. De augustusbesluitvorming van het Kabinet, de begrotingsplannen voor 2021 die tijdens Prinsjesdag werden gepresenteerd aan de Kamer. Maar ook de weg die vanuit Aedes wordt ingeslagen op weg naar het nieuwe Regeerakkoord.

Het zijn drukke maanden in de lobby richting overheid en politiek. Er wordt hard gewerkt achter de schermen aan agenderen. We doen er alles aan om het ook te concretiseren en verzilveren. Essentieel voor het slagen van de lobby is meer kennis, begrip en steun bij overheid, politiek  en stakeholders voor de opgave en rol van woningcorporaties.

Energietransitie

Na een schets van de achtergrond vanuit het Klimaatakkoord en het kader van de wijkgerichte aanpak, stond Dorris Derksen stil bij de effecten hiervan op op woningcorporaties. Het niet meer autonoom je vastgoedstrategie kunnen vaststellen. Het bespreken van wat te doen én wanneer met gemeenten, andere corporaties en netbeheerders.

Dorris: ‘Zorg dat je als het over wijkgerichte aanpak van verduurzaming gaat dus ook aan tafel zit bij je gemeente. En stem waar nodig en mogelijk af met andere corporaties actief in de wijk. Op die manier loop je in ieder geval samen op naar 2050. Gemeenten hebben in veel gevallen nog te weinig idee hoe je een participatietraject in de wijk opzet. Hier is nog een wereld te winnen.’

Vereniging

Nog enkele aan de vereniging gerelateerde zaken die kort ter sprake kwamen:

De Aedes-agenda 2020-2023, die onze doelen en plannen bevat. De vijf ambities daarin zijn:

1. Huren die bewoners kunnen betalen
2. Overal voldoende en passende sociale huurwoningen
3. Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders
4. Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen
5. Goede randvoorwaarden en gezonde bedrijfsvoering

De samenhang met de lobby inzake opgaven en middelen is duidelijk.
‘Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZK) en Aedes samen lieten uitvoeren.’

In ieder geval 20 regio’s gaan de komende periode aan de slag met een financiële doorrekening.

Op 1 september jl. trapten we vanuit Aedes de campagne wonen doen we samen af. Met de campagne willen we een positiever beeld van de corporatiesector creëren bij stakeholders en publiek. Hoe willen we dit doen? En hoe kun jezelf daarbij helpen?

Je vindt alle informatie en middelen op deze pagina.